Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Elektroniczne podpisywanie eUmów w Portalu Świadczeniodawcy

  • 12-07-2021
  • Zmodyfikowano: 12-07-2021
Lubuski Oddział NFZ PRZYPOMINA, że umowy i aneksy są wysyłane do Państwa na Portal Świadczeniodawcy wyłącznie w formie elektronicznej (eUmowy).
 
Prosimy o podpisywanie ich podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione do reprezentacji i odesłanie do LOW NFZ otrzymanych umów/aneksów za pomocą nowych funkcjonalności udostępnionych w Portalu Świadczeniodawcy.
 
Świadczeniodawców, którzy nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego po pobraniu i wydrukowaniu  prosimy o niezwłoczne odesłanie 1 egzemplarza do Lubuskiego Oddziału NFZ na adres:
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Ul. Podgórna 9B
65-057 Zielona Góra
 
Poniżej przedstawiamy Ścieżkę dostępu do elektronicznego zwrotu podpisanego pliku eUMowy: Portal ŚwiadczeniodawcyMoje UmowyPodpisywanie e-UmówPrześlij.
 
Pobrany przez Państwa z Portalu Świadczeniodawcy plik eUmowy w formacie PDF zawiera dwa podpisy. Pierwszy z nich jest podpisem niekwalifikowanym oznaczonym jako „System e-faktura”. Drugi podpis jest kwalifikowanym podpisem osoby upoważnionej po stronie Lubuskiego Oddziału NFZ do podpisania pobranego pliku umowy/aneksu.
 
Plik ten powinien zostać opatrzony przez osoby upoważnione do reprezentowania Świadczeniodawcy podpisem kwalifikowanym w aplikacji zewnętrznej, właściwej dla dostawcy Państwa podpisu kwalifikowanego, z zachowaniem istniejących już podpisów w dokumencie
 
Na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału NFZ pod adresem https://www.nfz-zielonagora.pl/system/obj/9005_CLO_WS.pdf, została umieszczona instrukcja, w której zawarty jest rozdział dotyczący podpisywania eUmów.
 
Jednocześnie Lubuski Oddział Wojewódzki zachęca do korzystania, z elektronicznego podpisywania eUmów.  Proponowane rozwiązanie ma na celu uproszczenie i informatyzację obiegu dokumentów, jak również pozwoli zmniejszyć koszty związane z przekazywaniem dokumentów w sposób tradycyjny.
 
W razie pytań telefon kontaktowy : 68 32 87 697