Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.10.2021 r.

  • 04-10-2021
  • Zmodyfikowano: 04-10-2021
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.10.2021 r. w nieprzekraczalnym terminie do 07.10.2021 r. Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 3 Zarządzenia 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.