Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dotyczący nowych zestawów produktów na 2023 rok w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

 • 23-11-2022
 • Zmodyfikowano: 23-11-2022
UWAGA!PILNE!
Komunikat dotyczący nowych zestawów produktów na 2023 rok w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie w wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2022 r. poz. 2319) został opublikowany nowy słownik wyrobów medycznych uwzględniający wprowadzone zmiany.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
W związku ze zmianami wprowadzonymi ww. rozporządzeniem proszę o uaktualnienie zestawów produktów handlowych na Portalu Świadczeniodawcy do dnia 7 grudnia 2022 r.
Po wprowadzeniu zmian należy pamiętać o zatwierdzeniu zestawu tak, aby jego status zmienił się na „przekazany do OW”.
Jednocześnie informuję, że niewprowadzenie ww. zmian będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zleceń w systemie EZWM od 1 stycznia 2023 r.
 
W słowniku zaktualizowano:
1) kryteria przyznawania wyrobów medycznych (grupa P lp. 91, 128 i 134);
2) wzorce kompetencji (grupa O lp. 69 i 70, P lp. 97 102-105, 135-137);
3) nazwy wyrobów (grupa P lp. 75 i 132);
4) wprowadzono nowe pozycje w słowniku dla kodów grupie P lp. 89, 97, 100, 101, 102, 123, 129, 135, 136 i 137 uwzględniające nowe limity finansowania:
 • P.089.00 Grupa rurek tracheostomijnych obejmująca rurki wraz z zapasowym wkładem i rurki silikonowe - dla dorosłych
 • P.089.00.RW Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem do 3 sztuk - dla dorosłych
 • P.089.00.RS Rurka tracheostomijna silikonowa 1 sztuka - dla dorosłych
 • P.089.01 Grupa rurek tracheostomijnych obejmująca rurki wraz z zapasowym wkładem i rurki silikonowe - dla dzieci
 • P.089.01.RW      Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem do 3 sztuk - dla dzieci
 • P.089.01.RS Rurka tracheostomijna silikonowa 1 sztuka - dla dzieci
 
 • P.097 Grupa worków do zbiórki moczu z odpływem i worków jednoczęściowych urostomijnych (w przypadku nefrostomii) do 12 sztuk
 • P.097.WM Worek do zbiórki moczu z odpływem
 • P.097.WU Worek jednoczęściowy urostomijny
 
 • P.100 Grupa materiałów chłonnych P 100 obejmująca pieluchomajtki i zamienniki
 • P.100.CH1 Majtki chłonne - minimalna chłonność 1.000 g
 • P.100.MCH2 Majtki chłonne - minimalna chłonność 1.400 g
 • P.100.PM2 Pieluchomajtki - minimalna chłonność 2 500 g
 • P.100.PP Pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki - minimalna chłonność 1.400 g
 • P.100.PW Pieluchomajtki lub zamienniki - minimalna chłonność 450 g
 
 • P.101 Grupa materiałów chłonnych P 101 obejmująca pieluchomajtki i zamienniki
 • P.101.CH1 Majtki chłonne - minimalna chłonność 1.000 g
 • P.101.MCH2 Majtki chłonne - minimalna chłonność 1.400 g
 • P.101.PM2 Pieluchomajtki - minimalna chłonność 2. 500 g
 • P.101.PP Pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki - minimalna chłonność 1.400 g
 • P.101.PW Pieluchomajtki lub zamienniki - minimalna chłonność 450 g
 
 • P.102.00 Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego - dla dorosłych
 • P.102.00.N Naprawa: Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego - dla dorosłych
 • P.102.01 Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego - dla dzieci
 • P.102.01.N Naprawa: Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego - dla dzieci
 
 • P.123    Grupa balkoników i podpórek ułatwiających chodzenie
 • P.123.BK Chodzik albo podpórka bez kółek lub z 2 kółkami
 • P.123.HK Chodzik albo podpórka z 3 lub 4 kołami wyposażonych w hamulec
 • P.129.00  Grupa wózków inwalidzkich aktywnych o napędzie ręcznym składanych lub nie, o masie z kołami do 16 kg - dla dorosłych
 
 • P.129.00.12 Wózek inwalidzki o wadze do 12 kg - dla dorosłych
 • P.129.00.12.N Naprawa: Wózek inwalidzki o wadze do 12 kg - dla dorosłych
 • P.129.00.16 Wózek inwalidzki o wadze do 16 kg - dla dorosłych
 • P.129.00.16.N Naprawa: Wózek inwalidzki o wadze do 16 kg - dla dorosłych
 
 • P.135    Grupa sensorów do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)
 • P.135.10 Sensor wymagający wymiany co 10 dni
 • P.135.6 Sensor wymagający wymiany co 6 dni
 • P.135.7 Sensor wymagający wymiany co 7 dni
 
 • P.136.01 Transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 3 miesiące - do ukończenia
  26 roku życia
 • P.136.00 Transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 3 miesiące - po ukończeniu
  26 roku życia
 
 • P.137. Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) zastępujący konieczność monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztuk - dla dorosłych
 • P.137.02 Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) zastępujący konieczność monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztuk - kobiety ciężarne;
5) wprowadzono nowe kody wyrobów medycznych:
 • O.069A Rękawiczka uciskowa płaskodziana z palcami z uciskiem od 15 mmHg
  (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk
 • O.069B Rękaw uciskowy płaskodziany z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci
  z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk
 • O.069C Rękawiczka uciskowa płaskodziana z uciskiem od 15 mmHg, z minimum
  6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk
 • O.069D Rękaw uciskowy płaskodziany z uciskiem od 15 mmHg z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk
 
 • O.070A Skarpeta uciskowa płaskodziana z palcami z uciskiem od 15 mmHg
  (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk
 • O.070B Podkolanówka uciskowa płaskodziana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta
  na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk
 • O.070C Pończocha uciskowa płaskodziana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta
  na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk
 • O.070D Rajstopy uciskowe płaskodziane z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci
  z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk
 • O.070E Odzież uciskowa płaskodziana na stopę z uciskiem od 15 mmHg z minimum
  6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk
 • O.070F Odzież uciskowa płaskodziana na łydkę z uciskiem od 20 mmHg z minimum
  6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk
 • O.070G Odzież uciskowa płaskodziana na łydkę i udo z uciskiem od 20 mmHg
  z minimum 6 miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do
  3 sztuk
 
 • P.098P  Paski mocujące do worków do zbiórki moczu 2 sztuki albo pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu 1 sztuka
 • P.098P.PM   Paski mocujące do worków do zbiórki moczu do 2 sztuk
 • P.098P.MO Pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu 1 sztuka
 
 • P.099.IP Sprzęt stomijny - inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii)
 • P.099A.I  Sprzęt stomijny - nowo wyłoniona stomia na jelicie cienkim (ileostomia)
 • P.099A.K  Sprzęt stomijny - nowo wyłoniona stomia na jelicie grubym (kolostomia)
 • P.099A.U Sprzęt stomijny - nowo wyłoniona stomia na układzie moczowym (urostomia)
 • P.099A.IP Sprzęt stomijny - nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii)
 
 • P.102A.00 Maska do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego - dla dorosłych
 • P.102A.01 Maska do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego - dla dzieci
 
 • P.103A Głowica do inhalatora membranowego
 • P.104A Inhalator membranowy
 
 • P.129A.01 Grupa wózków inwalidzkich aktywnych o napędzie ręcznym składanych lub nie, o masie z kołami do 12 kg - dla dzieci
 • P.129A.01.10 Wózek inwalidzki o wadze do 10 kg - dla dzieci
 • P.129A.01.10.N Naprawa: Wózek inwalidzki o wadze do 10 kg - dla dzieci
 • P.129A.01.12     Wózek inwalidzki o wadze do 12 kg - dla dzieci
 • P.129A.01.12.N Naprawa: Wózek inwalidzki o wadze do 12 kg - dla dzieci
 
 • P.130A.00 Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych
 • P.130A.00.N Naprawa: Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych
 • P.130B.00 Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych
 • P.130B.00.N Naprawa: Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych
 • P.130C.00 Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych
 • P.130C.00.N Naprawa: Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych
 
 • P.131A.01 Wózek inwalidzki multipozycyjny dla dzieci
 • P.131A.01.N Naprawa: Wózek inwalidzki multipozycyjny dla dzieci
 • P.131B.01 Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci
 • P.131B.01.N Naprawa: Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci
 
 • P.135A Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 5 sztuk
 • P.135B.03  Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 180 dni - od ukończenia 18 roku życia do ukończenia 26 roku życia
 • P.135B.00 Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 180 dni - powyżej 26 roku życia
 • P.136A.01 Transmiter/ nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na rok -  do ukończenia 26 roku życia
 • P.136A.00 Transmiter/ nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na rok - po ukończeniu 26 roku życia
 • monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztuk
 • P.137A Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) zastępujący konieczność monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztuk
 
 • P.138 Grupa wymienników ciepła i wilgoci HME do 35 sztuk
 • P.138.WS Wymiennik mocowany bezpośrednio do rurki tracheostomijnej silikonowej
  z otworem wlotowym o przekroju 22 mm lub 23 mm lub na plaster mocujący
 • P.138.WT Wymiennik mocowany bezpośrednio do rurki tracheostomijnej wraz
  z zapasowym wkładem
 
 • P.139 Grupa rękawiczek uciskowych do 2 sztuk
 • P.139.RP Rękawiczka uciskowa płaskodziana
 • P.139.RW Rękawiczka nieelastyczna regulowana typu wrap
 
 • P.139A Grupa rękawów uciskowych do 2 sztuk
 • P.139A.RP Rękaw uciskowy płaskodziany
 • P.139A.RW Rękaw nieelastyczny regulowany  typu wrap
 
 • P.140 Grupa odzieży uciskowej na stopę do 2 sztuk
 • P.140.SP Skarpeta uciskowa płaskodziana
 • P.140.OW Nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na stopę
 
 • P.140A Grupa odzieży uciskowej na podudzie do 2 sztuk
 • P.140A.PU Podkolanówka uciskowa płaskodziana
 • P.140A.OW Nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na podudzie
 
 • P.140.B Grupa odzieży uciskowej na udo i podudzie do 2 sztuk
 • P.140B.PU Pończocha uciskowa płaskodziana
 • P.140B.OW Nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na udo i podudzie
 
 • P.141.I  Wyroby stomijne - stomia na jelicie cienkim (ileostomia)
 • P.141.K Wyroby stomijne - stomia na jelicie grubym (kolostomia)
 • P.141.U Wyroby stomijny - stomia na układzie moczowym (urostomia)
 • P.141.IP Wyroby stomijny - inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii)
 • P.141A.I Wyroby stomijne - nowo wyłoniona stomia na jelicie cienkim (ileostomia)
 • P.141A.K Wyroby stomijne - nowo wyłoniona stomia na jelicie grubym (kolostomia)
 • P.141A.U Wyroby stomijne - nowo wyłoniona stomia na układzie moczowym (urostomia)
 • P.141.IP Wyroby stomijny - nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii).
 
 
UWAGA:
Przy tworzeniu zestawów handlowych proszę wskazywać wyłącznie nowe kody wyrobów medycznych, z wyłączeniem kodów:
 • P.089.00 Grupa rurek tracheostomijnych obejmująca rurki wraz z zapasowym wkładem i rurki silikonowe - dla dorosłych
 • P.097 Grupa worków do zbiórki moczu z odpływem i worków jednoczęściowych urostomijnych (w przypadku nefrostomii) do 12 sztuk
 • P.098P  Paski mocujące do worków do zbiórki moczu 2 sztuki albo pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu 1 sztuka
 • P.100 Grupa materiałów chłonnych P 100 obejmująca pieluchomajtki i zamienniki
 • P.101 Grupa materiałów chłonnych P 101 obejmująca pieluchomajtki i zamienniki
 • P.123 Grupa balkoników i podpórek ułatwiających chodzenie
 • P.129.00  Grupa wózków inwalidzkich aktywnych o napędzie ręcznym składanych lub nie, o masie z kołami do 16 kg - dla dorosłych
 • P.129A.01 Grupa wózków inwalidzkich aktywnych o napędzie ręcznym składanych lub nie, o masie z kołami do 12 kg - dla dzieci
 • P.135 Grupa sensorów do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)
 • P.138 Grupa wymienników ciepła i wilgoci HME do 35 sztuk
 • P.139 Grupa rękawiczek uciskowych do 2 sztuk
 • P.139A Grupa rękawów uciskowych do 2 sztuk
 • P.140 Grupa odzieży uciskowej na stopę do 2 sztuk
 • P.140A Grupa odzieży uciskowej na podudzie do 2 sztuk
 • P.140.B Grupa odzieży uciskowej na udo i podudzie do 2 sztuk
 • P.089.01 Grupa rurek tracheostomijnych obejmująca rurki wraz z zapasowym wkładem i rurki silikonowe - dla dzieci
które służą wyłącznie do wystawienia zlecenia.