Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

  • 14-12-2022
  • Zmodyfikowano: 14-12-2022

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. rozporządzenia zmieniającego w sprawie wykazu wyrobów medycznych1 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-zmian-w-wykazie-wyrobow-medycznych-na-zlecenie został opublikowany „Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie”.

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego w sprawie wykazu wyrobów medycznych zlecenia na wyroby medyczne określone w grupie O lp. 69 i 70 oraz w grupie P lp. 98, 103, 104, 129 –131, 135 i 136 które, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zostały:

1) wystawione lub

2) wystawione i potwierdzone, lub

3) częściowo zrealizowane

tracą ważność z dniem 1 stycznia 2023 r.

 


1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2319)