Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.01.2023 roku

  • 04-01-2023
  • Zmodyfikowano: 04-01-2023
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.01.2023 r. w nieprzekraczalnym terminie do 9.01.2023 roku