Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie końcowego rozliczenia umów niewygasających z 2022 roku

  • 12-01-2023
  • Zmodyfikowano: 12-01-2023
Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2022r., poz. 787 ze zm.), świadczeniodawca składa dokumenty rozliczeniowe oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
Mając na uwadze powyższe informuję, że analiza końcowa będąca podstawą rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnych zrealizowanych w zakresie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w 2022 r., (umowy niewygasające) zostanie przeprowadzona na podstawie danych sprawozdanych przez Świadczeniodawców, zawartych w systemie LOW NFZ w dniu
16 stycznia 2023 r.