Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dotyczący ordynacji pasków diagnostycznych.

 • 06-03-2024
 • Zmodyfikowano: 06-03-2024
Komunikat dotyczący ordynacji pasków diagnostycznych do oznaczenia glukozy we krwi, przypominający o wskazaniach refundacyjnych dla poziomu odpłatności R i dla poziomu odpłatności 30% dla wyrobów medycznych z grupy limitowej produktów refundowanych - 219.2.
 
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że:
zakresy wskazań objętych refundacją w przypadku preskrypcji pasków diagnostycznych do oznaczenia glukozy we krwi, wynikające z obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych[1] stanowią:
 1. „Cukrzyca” – w tym przypadku obowiązuje 30 % poziom odpłatności oraz
 2. „Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej” – w przypadku poziomu odpłatności ryczałt.
 
Cukrzyca należy do grupy chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią wynikającą
z defektu wydzielania i/lub działania insuliny[2].
Jest ona – według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – stanem hiperglikemicznym określonym po spełnieniu przez chorego jednego z następujących kryteriów:
 1. objawy hiperglikemii (wzmożone pragnienie, wielomocz, osłabienie) i glikemia przygodna (oznaczona w próbce krwi pobranej o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatnio spożytego posiłku) ≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l),
 2. 2-krotnie (każde oznaczenie należy wykonać innego dnia) glikemia na czczo (oznaczona w próbce krwi pobranej 8–14 godzin od ostatniego posiłku) ≥ 126 mg/dl (≥ 7,0 mmol/l),
 3. glikemia w 120. minucie doustnego testu tolerancji glukozy (OGTT) ≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l),
 4. stężenie HbA1c (hemoglobiny glikowanej) ≥ 6,5% (≥ 48 mmol/mol) – parametr uwzględniany od 2021 r.
Klasyfikacja według WHO (z 2021 r.) rozróżnia następujące rodzaje cukrzycy:
 1. Cukrzyca typu 1 — autoimmunologiczna destrukcja komórek beta trzustki, prowadząca zwykle do bezwzględnego niedoboru insuliny.
 2. Cukrzyca typu 2 — postępująca utrata zdolności komórek beta trzustki do prawidłowej sekrecji insuliny z towarzyszącą insulinoopronością.
 3. Inne specyficzne typy cukrzycy:
 • genetyczne defekty czynności komórki beta;
 • genetyczne defekty działania insuliny;
 • choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki;
 • endokrynopatie;
 • leki i substancje chemiczne;
 • infekcje;
 • rzadkie postacie cukrzycy wywołane procesem immunologicznym;
 • inne uwarunkowane genetycznie zespoły związane z cukrzycą.
4. Hiperglikemia po raz pierwszy rozpoznana w ciąży:
 • cukrzyca w ciąży;
 • cukrzyca ciążowa.
 
Fundusz zwraca uwagę, że dokonując ordynacji pasków diagnostycznych z oznaczeniem na recepcie poziomów odpłatności ryczałt lub 30% należy uwzględniać aktualne wskazania refundacyjne wynikające z obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego na dzień preskrypcji recepty.
 
 
 
[1] Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2023 r. poz. 112, z późn.zm. (obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.).
[2] Definicja, podział oraz charakterystyka z uwzględnieniem rodzajów cukrzycy zostały wskazane w Zaleceniach Klinicznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2023 r. dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę.