Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 1.04.2024 r.

  • 05-04-2024
  • Zmodyfikowano: 05-04-2024
Przypominamy o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej) według stanu na 1.04.2024 r. w nieprzekraczalnym terminie do 08.04.2024 r.
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z obowiązującymi przepisami.