Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

  • 02-05-2024
  • Zmodyfikowano: 23-05-2024
Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
 zaprasza
do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW
Wnioski mogą składać podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne w rozumieniu obowiązujących przepisów, spełniające wymagania określone rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. poz. 662) i zarządzeniu nr 48/2024/DGL Prezesa Funduszu z dnia 30 kwietnia 2024 r w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, ze zm.
Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego powinien być sporządzony i podpisany w formie elektronicznej oraz przekazany za pomocą funkcji „Komunikaty” w SZOI lub "Wiadomości" w Portalu Świadczeniodawcy.
Prosimy podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o zawarcie umowy o postępowanie zgodne z instrukcją: kliknij tutaj
* W przypadku braku możliwości podpisania wniosku lub załączników w formie elektronicznej, dopuszcza się złożenie przez wnioskodawcę własnoręcznie podpisanych dokumentów do siedziby Oddziału Funduszu.
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Podgórna 9b,                     
65-057 Zielona Góra
 
UWAGI:
  • wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego,
  • wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu,
  • dla każdej prowadzonej apteki należy złożyć osobny wniosek,
  • nie jest wymagane użycie aplikacji ofertowej,
  • oddział Funduszu zawiera umowę na podstawie prawidłowego wniosku z załącznikami,
  • umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony, na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r.
 
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:
1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 146),
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 2465 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873 z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. poz. 662).
 
Dokumenty do pobrania:
 
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia
tel. 68 328 77 22, 68 328 77 75, 68 328 77 48, 68 328 77 53
 
 
 
Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ
 
Z up. Prezesa
Marta Cal
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Zielonej Górze