Co nowego - aktualności

Co nowego - aktualności

Dodatkowe pieniądze dla szpitali

  • 23-09-2022
  • Zmodyfikowano: 23-09-2022

Dodatkowe pieniądze dla szpitali

Ważne!
23-09-2022

Decyzją ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do szpitali, które mają problem ze zbilansowaniem swojego budżetu, trafią dodatkowe pieniądze. Chodzi o ponad 500 mln zł. W zamian szpitale, które do tej pory były w najtrudniejszej sytuacji, przygotują „mapę drogową” z kierunkami działań, dzięki którym te placówki będą bilansować się na przyszłość.

Dla szpitali PSZ (podstawowego zabezpieczenia szpitalnego), u których wzrost wartości kontraktów netto, po ostatnim dodatkowym zasileniu podwyżkowym, nie przekroczył 16 proc. Narodowy Fundusz Zdrowia, na polecenie Ministra Zdrowia, przygotował specjalny mechanizm finansowy. Dzięki niemu szpitale te otrzymają dodatkowe środki, które pozwolą na osiągnięcie progu 16 proc. wzrostu wartości umów z Funduszem na II półrocze 2022 roku.

– Mimo iż zasilenie finansowe związane ze wzrostem wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia było przekazane z pewną tzw. górką, czyli dodatkowym zastrzykiem pieniężnym na pozostałe koszty, część szpitali ma problem ze zbilansowaniem swojego budżetu. Chodzi tu w głównej mierze o szpitale powiatowe. Niestety nie wszystkim też pomogła kolejna transza z NFZ w wysokości 350 mln zł. Rozumiemy problemy, z którymi boryka się cześć placówek próbując dostosować się do nowej rzeczywistości i nowych potrzeb pacjentów, dlatego zdecydowałem o uruchomieniu kolejnej puli finansowej – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski i dodaje – Dodatkowe wsparcie ułatwi szpitalom zachowanie płynności finansowej i zapewni dalsze udzielanie świadczeń medycznych.

Środki trafią do szpitali przez wprowadzenie specjalnego współczynnika korygującego. Kwota, którą otrzyma szpital, będzie wyliczana indywidualnie. Dodatkowe wsparcie szpitale będą otrzymywały przez 10 miesięcy, do czerwca 2023 r. Po raz pierwszy nowe pieniądze pojawią się już w rozliczeniu za wrzesień 2022 r. Jednak jest też pewien warunek, który pozwoli na skorzystanie z kolejnej transzy wsparcia. W zamian bowiem szpitale, w ciągu trzech miesięcy od zmiany warunków finansowania, przygotują „mapę drogową”, czyli główne kierunki działań, które mają wpłynąć na zrównoważenie ich kosztów i przychodów.

– Mapa drogowa ma być opracowana w porozumieniu z organami założycielskimi oraz wojewódzkimi oddziałami NFZ. Ma ona zapobiec pogarszaniu się kondycji finansowej szpitali i powinna uwzględniać analizę ekonomiczną, organizacyjną i kadrową szpitala. Przygotowanie tego opracowania jest istotne przede wszystkim dla placówek, u których wartość dodatkowych środków, wynikających z minimalnego wzrostu wartości umów, wynosi poniżej 10 proc. – wyjaśnia Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na realizację tzw. "mechanizmu restrukturyzacyjnego" NFZ przeznaczy 524 mln zł: blisko 210 mln zł jeszcze w tym roku i 314,5 mln zł w 2023 roku.

SZCZEGÓŁY W ZARZĄDZENIU PREZESA NFZ: Zarządzenie Nr 120/2022/DEF

Dodatkowe wsparcie to element pakietu, który obejmuje również zmiany wycen w kluczowych, szczególnie dla szpitali powiatowych, obszarach, czyli internie, SOR i izbach przyjęć oraz w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

Trwają już konsultacje społeczne zarządzeń Prezesa NFZ w tych obszarach:

Projekt zarządzenia – Szpitalny Oddział Ratunkowy

Projekt zarządzenia – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

 

Źródło: Centrala NFZ