Ogłoszenia konkursów

Ogłoszenia konkursów

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

  • 24-05-2022
  • Zmodyfikowano: 24-05-2022
 
Informujemy, że 24 maja 2022 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie:
  1. Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
Ogłoszenia postępowań dostępne są w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
W ogłoszonym postępowaniu w trybie konkursu ofert przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej w zakresie:
 
Nazwa zakresu świadczeń
Wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej
Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
40,02 zł*
*cena uwzględnia podwyższenie wyceny świadczeń o 4,5 %
 
Mini poradnik do postępowań konkursowych SPO: