Komunikaty

Komunikaty

Komunikat z dnia 10 maja 2022 rokuw sprawie zmiany zarządzenia nr 22/2022 Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 01 marca 2022 roku, w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2022-2027, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

  • 11-05-2022
  • Zmodyfikowano: 11-05-2022
 
Zarządzeniem Nr 45 /2022 z dnia 10 maja 2022 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, zmienił treść ogłoszenia w sprawie konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2022-2027, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie: świadczenia w  pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, ustalając w postępowaniu nr: 04-22-000075/SPO/14/1/14.2142.026.04/01, na obszarze powiatu strzeleckodrezdeneckiego, kod 0806, nowy termin rozstrzygnięcia postępowań na dzień 23 maja 2022 roku. Termin zawarcia umów nie ulega zmianie.
 
Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.