Komunikaty

Komunikaty

Komunikat z dnia 10 maja 2022 rokuw sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2022-2027, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

  • 11-05-2022
  • Zmodyfikowano: 11-05-2022
 
Zarządzeniem Nr 44 /2022 z dnia 10 maja 2022 roku p.o. Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2021, poz. 1285 ze zm.) oraz na podstawie pełnomocnictwa nr 290/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku udzielonego przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, unieważnił postępowanie nr 04-22-000072/SPO/14/1/14.2140.029.04/01 prowadzone w trybie konkursu ofert, na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2022-2027 w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie: świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej – dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, obszar: 0802 – powiat krośnieński, 0804 – powiat nowosolski, 0808 – powiat świebodziński, 0809 – powiat zielonogórski,  0810 – powiat żagański, 0811 – powiat żarski, 0812 – powiat wschowski, 0862 – Zielona Góra, ogłoszone zarządzeniem Nr 22/2022 Dyrektora Lubuskiego OW NFZ z dnia 01 marca 2022 roku.