Komunikaty

Komunikaty

Komunikat w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2022 Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2022 roku, w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zawarcie umowy, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2022 – 2025 w rodzaju: leczenie szpitalne.

  • 30-06-2022
  • Zmodyfikowano: 30-06-2022
Zarządzeniem Nr 83 /2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, zmienił treść ogłoszenia w sprawie konkursu ofert nr 04-22-000161/LSZ/03/1/03.4340.030.02/01,  na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2022-2025, w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: choroby zakaźne - hospitalizacja, na obszar województwa lubuskiego, kod terytorialny: 08, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 72/2022 Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze z dnia 14 czerwca 2022 roku, poprzez zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 05 lipca 2022 roku. Godzina otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Termin zawarcia umowy nie ulega zmianie.