Rada oddziału

Rada oddziału

Skład Rady Lubuskiego OW NFZ

  • 30-12-2021
  • Zmodyfikowano: 29-05-2024
W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez wojewodę.
 
Przewodniczący Rady Lubuskiego OW NFZ:
Henryk Maciej Woźniak - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców.
 
Zastępcy Przewodniczącego Rady Lubuskiego OW NFZ:
Roman Stryjski - przedstawiciel Wojewody Lubuskiego
Edward Jakubowski - przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubuskiego
 
Sekretarz Rady Lubuskiego OW NFZ:
Monika Bocian - przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
 
Członkowie Rady Lubuskiego OW NFZ:
Radosław Wróblewski- przedstawiciel Wojewody Lubuskiego
Sławomir Borecki - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
Stefan Mocek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubuskiego,
Patrycja Łychmus - przedstawiciel organizacji pacjentów działających na rzecz praw pacjenta
Patryk Maruszak - przedstawiciel wspólny Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.