Rada oddziału

Rada oddziału

Skład Rady Lubuskiego OW NFZ

  • 30-12-2021
  • Zmodyfikowano: 30-12-2021
 
Skład Rady Lubuskiego OW NFZ:
W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez wojewodę.
 
Przewodnicząca Rady Lubuskiego OW NFZ:
  • Bożena Chudak- przedstawiciel Wojewody Lubuskiego
Zastępcy Przewodniczącego Rady Lubuskiego OW NFZ:
  • Henryk Maciej Woźniak - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców.
  • Roman Stryjski - przedstawiciel Wojewody Lubuskiego
Sekretarz Rady Lubuskiego OW NFZ:
  • Monika Bocian - przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Członkowie Rady Lubuskiego OW NFZ:
  • Edward Jakubowski - przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubuskiego
  • Sławomir Borecki - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
  • Stefan Mocek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubuskiego,
  • Patrycja Łychmus - przedstawiciel organizacji pacjentów działających na rzecz praw pacjenta
Patryk Maruszak - przedstawiciel wspólny Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.