Dyrekcja

Dyrekcja

Marta Cal

  • 07-03-2022
  • Zmodyfikowano: 21-05-2024
Od 01 marca 2024 r. pełni obowiązki Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Od 21 maja 2024 r. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Od 01 marca 2022 r. do 20 maja 2024 r. Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych 
Od czerwca 2015 r. realizowała zadania Naczelnika Wydziału Kontroli, od sierpnia 2017 r. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń. Obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Służb Mundurowych pełniła od 2020 r.
 
 
 
 
Marta Cal – studia magisterskie na kierunku: historia w zakresie zarządzania dokumentacją i informacją Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Studia licencjackie na kierunku: administracja publiczna w zakresie administracji celno-skarbowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wkp.
 
Doświadczenie zawodowe zdobyła realizując zadania w administracji skarbowej, a następnie w ramach Wydziału Kontroli oraz Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń.
Pracę w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ rozpoczęła w 2007 r. na stanowisku referenta.