Dyrekcja

Dyrekcja

Marta Cal

  • 07-03-2022
  • Zmodyfikowano: 07-03-2022
Od 01 marca 2022 r.  Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych. Od czerwca 2015 r. realizowała zadania Naczelnika Wydziału Kontroli, od sierpnia 2017 r. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń. Obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Służb Mundurowych pełniła od 2020 r.
 
 
 
 
Marta Cal – studia magisterskie na kierunku: historia w zakresie zarządzania dokumentacją i informacją Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Studia licencjackie na kierunku: administracja publiczna w zakresie administracji celno-skarbowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wkp.
 
Doświadczenie zawodowe zdobyła realizując zadania w administracji skarbowej, a następnie w ramach Wydziału Kontroli oraz Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń.
Pracę w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ rozpoczęła w 2007 r. na stanowisku referenta.