Aktualności

Aktualności

Konkurs dla dziennikarzy lubuskich mediów

  • 14-02-2017
  • Zmodyfikowano: 14-04-2017
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Lubuskich
 
zapraszają do udziału w konkursie pod hasłem
 
„Świadomość zdrowotna Lubuszan”
 
Uwaga! Termin zgłoszenia upływa 31 marca 2017 r. 
 
  1. Celem konkursu  jest nagrodzenie autorów z województwa lubuskiego, którzy w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku opublikowali w prasie, radiu, telewizji lub internecie najbardziej wartościowe, rzetelne i atrakcyjne pod względem formy i treści materiały dotyczące zagadnień związanych z tematyką świadomości zdrowotnej Lubuszan.
  2. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace mieszczące się w trzech kategoriach: prasa, radio, telewizja.
  3. Autor ma prawo do zgłoszenia prac w więcej niż jednej kategorii.
  4. Zgłoszenia do konkursu mogą składać:
  • zainteresowani konkursem dziennikarze
  • instytucje, organizacje oraz osoby prawne i fizyczne wspierające ideę konkursu
 
Piotr Bromber, p.o. Dyrektora LOW NFZ


dr Dorota Szaban, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.
 
W mediach o konkursie:

Załączniki