Aktualności

Aktualności

Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 27 czerwca opublikował wykaz szpitali zakwalifikowanych do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

  • 28-06-2017
  • Zmodyfikowano: 11-08-2017
Kompleksowa opieka nad pacjentem, lepsza dostępność do poradni przyszpitalnych oraz zapewnienie korzystniejszych warunków funkcjonowania szpitali – to główne cele utworzenia sieci szpitali czyli systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). W sieci znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Ideą wprowadzonych zmian jest koordynacja całego procesu leczenia pacjenta, który zostaje skierowany do szpitala. Opieka nad pacjentem ma być  kompleksowa i zorganizowana. Szpitale w sieci są zobowiązane zagwarantować pacjentom nie tylko leczenie szpitalne, ale także dostęp do poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji. Z kolei przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą funkcjonować obok Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i izb przyjęć, dzięki czemu znacząco poprawi się dostęp do tych świadczeń.
Szpitale zostały zakwalifikowane do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń:
  • szpitale I, II i III stopnia;
  • szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne;
  • szpitale pediatryczne;
  • szpitale ogólnopolskie.
W województwie lubuskim do poziomu I stopnia zakwalifikowało się 11 szpitali, do poziomu II stopnia zakwalifikowały się 2 szpitale, do poziomu III stopnia zakwalifikowały się 4 szpitale, do poziomu szpitali pulmonologicznych zakwalifikował się 1 szpital i do poziomu szpitali ogólnopolskich zakwalifikowały się 2 szpitale.
 
Podstawą finansowania szpitali w sieci jest ryczałt, którego wysokość jest wyliczana na podstawie liczby i struktury sprawozdanych w poprzednim okresie świadczeń. W pierwszym kwartale funkcjonowania sieci brane są pod uwagę świadczenia wykonane przez szpital w 2015 roku, ale według ceny obowiązującej na dzień wejścia w życie PSZ. Ryczałt jest wyliczony wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, który jest jednakowy dla wszystkich szpitali.
Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do odrębnego finansowania zostały wydzielone świadczenia szczególnie istotne z punktu widzenia zabezpieczenia potrzeb pacjentów np. porody, zawały serca, programy lekowe, endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego czy świadczenia  związane z leczeniem onkologicznym itp.
Po ogłoszeniu placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali, w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz dostępu do świadczeń Dyrektor LOW NFZ podejmie decyzję o ogłoszeniu dodatkowych postępowań konkursowych dla tych szpitali, które nie znalazły się w sieci.
 
W dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca, w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbył się briefing prasowy na temat Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej z udziałem Wicewojewody Lubuskiego Pana Roberta Palucha, p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Pana Piotra Brombera oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia LUW Pani Bożeny Chudak.
 
W mediach o „sieci szpitali”