Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

  • 15-05-2017
  • Zmodyfikowano: 04-07-2017
Dyrektor LOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017 r. 
Wnioski dotyczące dofinansowania programów w zakresie szczepień przeciwko HPV
Nazwa programu  Nazwa podmiotu  Maksymalna kwota dofinansowania 
Gminny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy  Gmina Świdnica 6 899,20  
"Gminny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - szczepienia HPV w 2017 roku" Gmina Zbąszynek 9 680,00  
Powiatowy Program Polityki Zdrowotnej pn."Program prrzeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020" Powiat Krośnieński 46 000,00  
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary Gmina Żary                                      o statusie miejskim 45 000,00  
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2015-2017 w gminie Pszczew Gmina Pszczew 8 294,40  
Wnioski dotyczące dofinansowania programów w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom
"Program zdrowotny szczepień ochronnych dzieci przeciwko zakażeniom peumokokowym
na terenie Miasta i Gminy Babimost na lata 2017-2019"
Gmina Babimost 4 000,00  
Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna Gmina Przytoczna 7 392,00  
Wnioski dotyczące dofinansowania programów w zakresie szczepień przeciwko grypie
"Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia" Powiat Świebodziński 6 200,00  
"Program zdrowotny szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji  z grupy szczególnego ryzyka na terenie Miasta i Gminy Babimost na terenie Miasta i Gminy Babimost na lata 2017-2019" Gmina Babimost 4 399,47  
Wniosek dotyczący dofinansowania programu wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc 
"Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2017 roku" Województwo Lubuskie 200,00  
Podstawa prawna:  § 5ust. 2 rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9).