Informator „Za Życiem”

Informator „Za Życiem”

Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie lekarskie osobom uprawnionym zgodnie z ustawą „Za życiem”

  • 21-03-2017
  • Zmodyfikowano: 10-04-2017
Komunikat dotyczący prawidłowego wystawiania zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860)
Do otrzymania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka w wysokości 4000 zł, które wprowadziła tzw. ustawa „Za życiem”, potrzebne jest zaświadczenie lekarskie.
Zaświadczenie powinno zawierać informację, że lekarz potwierdza u dziecka:
  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
  • nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,
które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 
Kto wystawia zaświadczenie
Zaświadczenie takie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ), który:
  • posiada specjalizację II stopnia lub
  • tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia
Zgodnie z art. 18 ustawy:
  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
  • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii;
może wydać zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia, które uprawnia do:
  • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie,
  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
źródło - Ministerstwo Zdrowia

Załączniki