Nasze adresy i telefony

Nasze adresy i telefony

Nasze adresy, telefony i e-maile

  • 05-06-2013
  • Zmodyfikowano: 27-05-2024
 
sekretariat Dyrektora Oddziału
ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra,
tel. 68 328 77 00, fax 68 328 76 57
ul. Pionierów 8, 66-400 Gorzów Wlkp.,
tel. 95 733 63 04, fax 95 733 63 05
 
 
 

 
Infolinia NFZ - 800 190 590