Aktualności

Aktualności

Zakresy leczenia uzdrowiskowego

  • 09-03-2011
  • Zmodyfikowano: 02-09-2014
Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które wpłynie do oddziału Funduszu poddawane jest ocenie celowości. Ocenę oraz formę leczenia uzdrowiskowego (szpital, sanatorium,przychodnia uzdrowiskowa) określa zatrudniony w NFZ lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Istnieją następujące zakresy leczenia:
 
1. Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe
 
Ubezpieczony tylko w tej formie współdecyduje o wyborze uzdrowiska spośród tych, z którymi zostały podpisane umowy oraz sam wybiera termin kuracji uzdrowiskowej. Leczenie w trybie ambulatoryjnym trwa od 6 do 18 dni zabiegowych. Kuracjusz we własnym zakresie zapewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie. Jeśli lekarz (mający mowę z NFZ) widzi wskazania do leczenia uzdrowiskowego, a pacjent chce skorzystać z formy ambulatoryjnej tego leczenia, lekarz powinien to zaznaczyć na skierowaniu. Następnie należy skierowanie złożyć do oddziału Funduszu, który potwierdza celowość leczenia. Ubezpieczony sam uzgadnia termin rozpoczęcia leczenia ambulatoryjnego z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie. Uzgodnienie terminu powinno nastąpić nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.
 
2. Szpitale uzdrowiskowe dla dorosłych
 
Do szpitali uzdrowiskowych kierowani są ubezpieczeni z chorobami przewlekłymi i podostrymi po przebytym leczeniu szpitalnym oraz chorzy, u których rodzaj i stan zaawansowania choroby wymaga kontroli w warunkach stacjonarnych. Chorzy ci muszą być zdolni do samoobsługi. Leczenie trwa 21 dni. NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej, zabiegów oraz zakwaterowania i wyżywienia.

UWAGA! Nie każdy pobyt w szpitalu kwalifikuje do skorzystania z tej formy leczenia. Decyzja, w oparciu o ściśle określone przepisy należy do lekarza specjalisty zatrudnionego w NFZ.
 
3. Rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym
 
Świadczenia realizowane są dla pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi i reumatologicznymi. Do szpitali uzdrowiskowych prowadzących zakres rehabilitacji, kierowani są ubezpieczeni z chorobami przewlekłymi i po przebytym leczeniu szpitalnym. Turnus trwa 28 dni. Kwalifikacji na tę formę leczenia szpitalnego, w oparciu o ściśle określone przepisy dokonuje lekarz specjalista zatrudniony w Oddziale Funduszu.
 
4. Sanatoria uzdrowiskowe dla dorosłych
 
Do sanatoriów kierowani są ubezpieczeni z chorobami przewlekłymi, w dobrym stanie ogólnym zachowaną pełną samoobsługą, których stan nie wymaga pobytu w szpitalu uzdrowiskowym. Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Leczenie trwa 21 dni. NFZ pokrywa koszty opieki medycznej i zabiegów oraz częściowo koszty zakwaterowania i wyżywienia. Świadczeniobiorca jadący na leczenie sanatoryjne ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia. 
 
5. Rehabilitacja w sanatorium uzdrowiskowym
 
Świadczenia realizowane są dla pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi, reumatologicznymi, kardiologicznymi i  pulmonologicznymi.  Turnus trwa 28 dni. Kwalifikacji na tę formę leczenia  dokonuje w oparciu o ściśle określone przepisy lekarz specjalista zatrudniony w Oddziale Funduszu.
 
6. Szpitale uzdrowiskowe dla dzieci - leczenie 27 dniowe
 
Do szpitali uzdrowiskowych kierowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat ( bez opieki osoby dorosłej). W czasie kuracji mają zapewnioną opiekę wychowawczą oraz możliwość kontynuowania nauki w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum. NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej, zabiegów oraz zakwaterowania i wyżywienia dziecka.
 
7. Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci od 3 do 6 lat - z opiekunem
 
Leczenie trwa 21 dni i jest dla dziecka bezpłatne. Z tego rodzaju leczenia mogą skorzystać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego zapewnia zakwaterowanie dziecka wraz z opiekunem. NFZ w całości pokrywa koszty pobytu dziecka (opieka medyczna, zabiegi, zakwaterowanie, wyżywienie), natomiast opiekun opłaca we własnym zakresie swoje zakwaterowanie i wyżywienie oraz sprawuje opiekę nad dzieckiem.
 
UWAGA!
W przypadku takiej formy leczenia jak:
1.ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci,
2.sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci, dorosłych oraz dzieci pod opieką osób dorosłych,
3.szpitale uzdrowiskowe dla dorosłych
 
przysługują nie mniej niż 54 zabiegi fizykalne w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego, średnio nie mniej niż 3 zabiegi dziennie.
 
4. szpitale uzdrowiskowe dla dzieci
 
przysługują nie mniej niż 60 zabiegów fizykalnych w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego, średnio nie mniej niż 3 zabiegi dziennie.
 
5. rehabilitacji w szpitalach oraz sanatoriach uzdrowiskowych
 
przysługują nie mniej niż 96 zabiegów fizykalnych w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego, średnio nie mniej niż 4 zabiegi dziennie.