Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Informacja nr 8075

  • 07-02-2022
  • Zmodyfikowano: 08-03-2022
 
Informacja w sprawie możliwości skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM  i SKOGN
Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z przepisami (1) zapewniamy osobom niesłyszącym możliwość skorzystania w kontaktach z naszym urzędem z usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Aby było to możliwe, osoby te muszą wypełnić i przysłać do nas zgłoszenie.
 
Jakie sprawy można załatwić
Sprawy indywidualne rozstrzygane w formie decyzji administracyjnych.
 
Kto jest uprawniony
Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
 
Kto może dokonać zgłoszenia
Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba przez nią upoważniona.
 
W jakim terminie można dokonać zgłoszenia
Minimum 3 dni robocze przed planowanym kontaktem
 
Co należy wskazać w zgłoszeniu
  • wybraną metodę komunikowania się.
  • sprawę, związaną z realizacją świadczenia
Jak przekazać wypełnione zgłoszenie
Podstawy prawne
  1. Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1824)
  2. Zarządzenia Nr 18/2012/DSS Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN
     

Załączniki