Męskie choroby

Męskie choroby

Męskie choroby

  • 15-06-2020
  • Zmodyfikowano: 15-06-2020
 
Choroby, które najczęściej dotykają płeć męską to wg statystyk:
 
 
  • Choroby układu krążenia - czyli choroby sercowo-naczyniowe, są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. GUS podaje, że odpowiadają za 46 proc. wszystkich zgonów, ale jeszcze w latach 90. było to ponad 50 proc. Pod tym względem jesteśmy na zbliżonym poziomie do innych krajów europejskich. W naszym kraju problemem jest jednak wysoka zachorowalność – o 50 proc. większa niż na Zachodzie.
  • Rak płuca - jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy w Polsce u mężczyzn (rocznie odnotowuje się około 15 000 nowych zachorowań). Rak płuca należy do nowotworów o bardzo złym rokowaniu, w Polsce 5 lat po rozpoznaniu tej choroby przeżywa niewiele ponad 10% chorych. W związku z tym, stanowi on główną przyczynę zgonu z powodu chorób nowotworowych, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Od niedawna w Polsce więcej kobiet umiera rocznie z powodu raka płuca, niż z powodu znacznie częściej występującego raka piersi.
  • Rak jelita grubego - uważany jest za jeden z bardziej podstępnych nowotworów, ponieważ rozwija się bardzo często zupełnie bezobjawowo. Zanim rak jelita ostro zaatakuje, może upłynąć nawet dziesięć lat. Dlatego tak ważne jest, by wykonywać badania kontrolne, pozwalają one bowiem wykryć nowotwór we wczesnym stadium, gdy są bardzo duże szanse na jego wyleczenie.
  • Rak gruczołu krokowego - występuje bardzo często – szacuje się, że jest obecnie drugim pod względem częstości nowotworem złośliwym rozpoznawanym u mężczyzn w Polsce, i ustępuje jedynie rakowi płuca. Dodatkowo w Polsce liczba nowo rozpoznawanych zachorowań (zachorowalność) na ten nowotwór szybko się zwiększa – każdego roku notuje się około 2–2,5% więcej nowych zachorowań niż w poprzednim.
  • Rak żołądka - to złośliwy nowotwór, który jest częstą przyczyną zgonu u mężczyzn. Przyczyna powstawania raka żołądka, podobnie jak i większości innych nowotworów, nie jest w pełni wyjaśniona. Przyjmuje się, że w ok. 90% czynniki powodująca raka żołądka biorą swój początek w otaczającym nas środowisku i w wielu przypadkach są wynikiem jego niekorzystnej działalności.