Rak płuca

Rak płuca

Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POCHP)

  • 09-06-2020
  • Zmodyfikowano: 09-06-2020
 
Program adresowany do osób, które mają powyżej 18 lat i palą papierosy.
 
Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu w szczególności dla osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i nowotworowymi, a w konsekwencji zmniejszenie kosztów leczenia chorób odtytoniowych.
 
Co w ramach programu?  
  • m.in. wywiad lekarski
  • wypełnienie ankiety
  • badanie przedmiotowe (waga, wzrost, ciśnienie tętnicze)
  • spirometria (dla osób w wieku 40-65 lat celem profilaktyki POCHP)
  • zaplanowanie terapii odwykowej
  • w razie potrzeby skierowanie na dalsze badania lub leczenie do specjalisty
 
Gdzie zrobić badania?
  • Niepubliczny ZOZ KOLMED, Międzyrzecz,  ul. Chopina 18, tel. 95 742 04 38