Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

komunikat z 3 stycznia 2014

  • 03-01-2014
  • Zmodyfikowano: 03-01-2014
W związku z trwającym postępowaniem w sprawie zawierania na 2014 r. umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka, informuję że termin przekazywania danych, wg stanu na 01.01.2014 r. (listy świadczeniobiorców oraz listy uczniów) został przesunięty na 13.01.2014 r.
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:
 
- a.zebrowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 681 – Agnieszka Żebrowska
- e.slowikowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 681 – Edyta Słowikowska
- a.lubinska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 620 – Agnieszka Lubińska
- j.zych@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 707 – Joanna Zych
- m.michalski@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 666 – Marcin Michalski
- p.paszke@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 756 – Marek Paszke
 
Uwaga!
 
Wysłanie deklaracji wyborów oraz list uczniów musi być poprzedzone zaczytaniem przez Państwa umowy w formie elektronicznej na 2014 rok do systemu informatycznego z którego Państwo korzystacie. Wysłanie ww. danych - przed zaczytaniem ww. umowy, będzie skutkowało odrzuceniem przesłanych plików.
Przy wysyłaniu danych, wg stanu na 01.01.2014 r. należy pamiętać o zaznaczeniu miesiąca stycznia 2014 r.
 
 
Monika Giblewska
Z-ca Dyrektora Ds. Medycznych
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia