Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat z 05 stycznia 2014

  • 05-02-2014
  • Zmodyfikowano: 05-02-2014
  • , Autor: Aneta Karłowicz
 
Komunikat dla świadczeniodawców POZ dotyczący sposobu rozliczania umów w 2014 r.
 
 
Informacja dla świadczeniodawców POZ o sposobie rozliczania umów w 2014 r. w zakresie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych na fakturze/rachunku.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2013/DI Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ/KAOS, zmianie uległ raport zwrotny do świadczeniodawców, w którym przekazywane są wyniki weryfikacji POZ (dotyczące rozliczenia) - obecnie obowiązującym komunikatem jest R_UMX.
 
W tym celu w Portalu Świadczeniodawcy udostępniony został raport zwrotny zawierający szablon rachunku R_UMX.
 
W celu uzyskania/pobrania pliku R_UMX należy skorzystać z jednej z podanych instrukcji
 
1. Portal Świadczeniodawcy –> Umowy na realizacje świadczeń –> Przegląd danych o deklaracjach POZ –> Wyszukiwanie szablonów –> Pobierz.
2. Portal Świadczeniodawcy –> Administracja i opcje –> Przegląd stanu komunikacji/przetwarzania danych w OW NFZ (w wyszukiwarce należy wskazać Przestrzeń – Świat, Grupa – Loader POZ, Typ: R_UMX-Szablony Rachunków) –> Pobierz.
 
Istnieje również możliwość pobrania raportu Z_WDP – wynik weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, w przypadku wystąpienia problemów z odebraniem raportu drogą mailową.
 
Portal Świadczeniodawcy –> Administracja i opcje –> Przegląd stanu komunikacji/przetwarzania danych w OW NFZ (w wyszukiwarce należy wskazać Przestrzeń – Świat, Grupa – Loader POZ, Typ: Z_WDP – Wyniki weryfikacji deklaracji POZ/KAOS –> Pobierz.
 
Pliki z wynikami rozliczeń i weryfikacji POZ będą przekazywane drogą mailową na skrzynkę świadczeniodawcy do wymiany danych z LOW NFZ oraz Portal Świadczeniodawcy.