Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 1.08.2022 r.

  • 02-08-2022
  • Zmodyfikowano: 02-08-2022
Przypominamy o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 1.07.2022 r. w nieprzekraczalnym terminie do 8.08.2022 r.
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie należy przekazywać listy uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 1.08.2022 r. Podstawę rozliczania świadczeń w lipcu i sierpniu stanowią liczby uczniów zweryfikowane na 1 czerwca roku obowiązywania umowy - zgodnie z § 35 ust. 7 zarządzenia 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna ze zmianami.