Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.09.2022 r.

  • 06-09-2022
  • Zmodyfikowano: 06-09-2022
Przypominamy o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 01.09.2022 r. w nieprzekraczalnym terminie do 07.09.2022 r.
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Informacja dla Medycyny Szkolnej:
Termin przesłania list uczniów został przesunięty do 21.09.2022 r. w celu kompletnego i prawidłowego przekazania list uczniów do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z uwagi na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023.