Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 1.10.2022 r.

  • 05-10-2022
  • Zmodyfikowano: 05-10-2022
Przypominamy o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej) według stanu na 1.10.2022 r. w nieprzekraczalnym terminie do 7.10.2022 r.
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z obowiązującymi przepisami.