Co nowego?

Co nowego?

Przypomnienie zasad zapisywania się do harmonogramów przyjęć dla pacjentów

  • 02-03-2020
  • Zmodyfikowano: 02-03-2020
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że w celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
 
Podstawa prawna: art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)