Apteki - komunikaty

Apteki - komunikaty

komunikat z 31 stycznia 2013

  • 31-01-2013
  • Zmodyfikowano: 21-03-2016
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przypomina, iż zgodnie z art. 45 ust. 12 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 ze zm.) korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później jednak niż do 15 marca roku następnego.
 
Powyższy zapis nie dotyczy korekt wykonywanych na wezwanie Funduszu.
 
W przypadku potrzeby przesłania korekt danych za wybrany okres rozliczeniowy po jego zamknięciu, należy wystosować odpowiednion umotywowany wniosek do Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
W Portalu Świadczeniodawcy istnieje funkcjonalność pozwalająca na składanie wniosków drogą elektroniczną. Możliwość ta pozwala ograniczyć ilość korespondencji i skraca czas oczekiwania na decyzję Dyrektora OW NFZ w kwestii odblokowania zamkniętego okresu rozliczeniowego.
 
Jak złożyć wniosek w Portalu Świadczeniodawcy?
 
Po zalogowaniu do Portalu należy przejść do modułu „Okresy rozliczeniowe”, korzystając z list rozwijalnych podać okres rozliczeniowy, odznaczyć pole „Pokaż tylko niezablokowane” i użyć funkcji „Znajdź”. Następnie należy przejść do opcji „Szczegóły” i dalej „Wnioski o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego”.

W kolejnym kroku powinno się wpisać uzasadnienie wniosku. W przypadku:
 
1. korekt składanych na wniosek własny apteki – należy szczegółowo opisać m.in. zakres korygowanych danych, podając informacje czego dotyczy korekta (całe sprawozdanie, numer recepty), jakie nastąpią zmiany i z jakiego powodu apteka chce ich dokonać, rodzaj korekty (tryb usuń, dodaj czy zmień) i skutki finansowe;
2. wezwania apteki do złożenia korekty w wyniku analiz prowadzonych przez Fundusz – jako uzasadnienie należy podać: „wezwanie do złożenia korekty, znak pisma: (należy podać znak pisma i jego datę)”;
3. korekty w wyniku postępowania kontrolnego – jako uzasadnienie należy podać: „postępowanie kontrolne nr: (należy podać numer postępowania)”.
 
Następnie należy wybrać: „Dodaj wniosek o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego” i „Przekaż do OW NFZ”.
 
Wniosek przesłany drogą elektroniczną podlega ocenie analogicznie jak wniosek pisemny. Informacja odnośnie decyzji Funduszu zostanie uwidoczniona jedynie w Portalu. Należy monitorować status wniosku. Przesłanie komunikatu xml z korygowanymi danymi będzie możliwe w okresie ustalonym przez LOW NFZ.
 
Po poprawieniu danych wymagane jest dostarczenie do Lubuskiego OW NFZ korekty zestawienia zbiorczego w wersji papierowej, również w przypadku gdy kwota refundacji nie uległa zmianie.
 
Ponadto LOW NFZ przypomina o wymogu przesyłania z wykorzystaniem Portalu informacji dotyczących wszelkich zmian w ewidencji fachowego personelu apteki. Odpowiednie instrukcje zostały zawarte w komunikacie z dnia 31 maja 2012 r., zamieszczonym w serwisie internetowym Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (link: http://www.nfz-zielonagora.pl/PL/296/2879/Komunikat_z_31_maja_2012/).