Apteki - komunikaty

Apteki - komunikaty

Procedura dodania do ewidencji personelu farmaceuty bez nr PESEL

  • 13-04-2018
  • Zmodyfikowano: 13-04-2018
W celu dodania do ewidencji personelu, farmaceuty bez numeru PESEL Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia procedurę postępowania:
1). Złożenie Wniosku o nadanie ID
Kierownik apteki składa do OW NFZ, w formie elektronicznej e–mailem na adres sekretariat.WGL@nfz-zielonagora.pl wniosek o nadanie identyfikatora centralnego osobie zatrudnionej jako farmaceuta, a nieposiadającej nadanego numeru PESEL. Wniosek powinien zawierać następujące dane osoby rejestrowanej:
– Imię
– Nazwisko
– Data urodzenia
– Kraj
– Rodzaj dokumentu tożsamości (Paszport lub Narodowy dokument tożsamości)
– Seria, numer dokumentu
– Data wydania dokumentu
– Data ważności dokumentu (występująca na dokumencie)
– Skany dokumentów potwierdzające wykształcenie wraz z potwierdzeniem uznania ich przez odpowiednie polskie organy państwowe.
 
Pliki z danymi rejestrowanego pracownika powinny być zabezpieczone hasłem.
Hasło do danych powinno być przekazane do OW NFZ w osobnym mailu lub telefonicznie.
 
2). Informacja do kierownika apteki
Po dokonaniu odpowiednich zmian w systemie NFZ, pracownik OW NFZ informuje e–mailowo kierownika apteki o dodaniu wnioskowanej osoby do słownika BPESEL i o możliwości aktualizacji ewidencji osób zatrudnionych w aptece. Wniosek kierownika apteki o nadanie identyfikatora centralnego osobie zatrudnionej jako farmaceuta, a nieposiadającej numeru PESEL został zrealizowany.
 
W razie pytań proszę o kontaktowanie się z pracownikami Wydziału Gospodarki Lekami pod numerami telefonów 68-328-77-35, 68-328-77-75.
 
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Piotr Bromber