Apteki - komunikaty

Apteki - komunikaty

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK

  • 17-10-2019
  • Zmodyfikowano: 17-10-2019
 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z uruchomieniem kolejnego etapu wdrażania sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK informujemy że ujawnione w niektórych aptekach wyniki sprawdzeń o numerach:
 
 
  • 61501001
Brak potwierdzenia w systemie NFZ informacji o przekazanej e-recepcie;
  • 61501002
Przekazane miejsce wystawienia recepty niezgodne z miejscem wskazanym na e-recepcie;
  • 61501003
Recepta o wskazanym identyfikatorze nie została wystawiona w systemie P1;
  • 61502001
Brak potwierdzenia z systemu P1 o wskazanej realizacji e-recepty;
  • 61502002
Przekazany rodzaj realizacji e-recepty niezgodny ze sposobem realizacji wykazanym w systemie P1.
 
którym przypisano status „ostrzeżenie” nie wpływają na uzyskanie refundacji za recepty ujęte w komunikacie o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikające ze zrealizowanych recept wystawionych przez osobę uprawnioną.
 
Jednocześnie informuję, że, Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję o zmianie statusu w/w sprawdzeń na status „do bazy” do czasu wyjaśnienia wątpliwości związanych z poprawnością działania tych sprawdzeń.