Kolejki oczekujących - komunikaty

Kolejki oczekujących - komunikaty

Komunikat w sprawie danych o listach oczekujących przekazywanych komunikatem XML (SWIAD)

  • 21-03-2018
  • Zmodyfikowano: 21-03-2018
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze przypomina, że zgodnie ze Szczegółowym Komunikatem Sprawozdawczym XML dotyczącym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, obligatoryjne jest przekazywanie przez świadczeniodawców w komunikacie SWIAD danych dotyczących wpisów na listy oczekujących. Obowiązek ten dotyczy wszystkich komórek / świadczeń objętych sprawozdawczością z zakresu list oczekujących (z wyłączeniem świadczeń udzielanych na podstawie karty onkologicznej).
W przypadku , gdy pacjent nie był wpisany na listę oczekujących należy wypełnić element „brak-wpisu”.
 
Poziom w hierarchii
Element
Atrybut
Krot­ność
Format [wart. dom.]
Opis
Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
5
lista-oczek
 
0-1
 
Informacje o wpisie na listę oczekujących.
Sprawozdawane obligatoryjnie dla komórek organizacyjnych/ świadczeń objętych sprawozdawczością z zakresu list oczekujących. Nie dotyczy list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej.
6
brak-wpisu
 
0-1
1z
 
Informacja, że pacjent nie był wpisany na listę oczekujących
 
6
wpis
 
0-1
1z
 
Dane charakteryzujące wpis na listę oczekujących, z której skreślono pacjenta
Podawana tylko wtedy, gdy zrealizowane świadczenie jest przyczyną skreślenia z listy oczekujących.
data-oczekiw
1
data
Data wpisu na listę oczekujących
Podawana tylko wtedy, gdy zrealizowane świadczenie jest podstawą do wykreślenia z listy oczekujących.
kod-kateg
1
1 znak
Kryterium medyczne przypisane pacjentowi na liście oczekujących
Wartości:
1 – przypadek stabilny
2 – przypadek pilny
 
Określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy.
kod-proc
0-1
do 20 znaków
Kod świadczenia
Występuje, gdy lista, z której skreślono pacjenta, dotyczy określonego świadczenia. Kod świadczenia według słownika zdefiniowanego przez płatnika.
id-kom-org
1
3 lub 4 cyfry
Identyfikator komórki organizacyjnej według księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, której dotyczy lista oczekujących
Gdy nienadany, należy przekazać „000”.
Świadczenie może być zrealizowane w innej komórce świadczeniodawcy, niż ta której dotyczy lista oczekujących.