Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących na udzielenie świadczenia

  • 06-03-2019
  • Zmodyfikowano: 06-03-2019
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze informuje, że 21 lutego 2019 roku opublikowano Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 333).
 
Na podstawie w/w rozporządzenia zmianie ulega między innymi zakres prowadzenia list oczekujących, tj.
- zwiększenie liczby świadczeń dla których prowadzi się odrębne listy oczekujących (zmiany w załączniku nr 11),
- zwiększenie liczby list oczekujących, które mają być prowadzone w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w aplikacji udostępnionej przez Fundusz (zmiany w załączniku nr 12).
 
Zgodnie z § 2.
1. „Listy oczekujących na udzielenie świadczenia wymienionego w części I pkt 6 –15 załącznika nr 11 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, są prowadzone od dnia 1 kwietnia 2019 r. Do dnia 31 marca 2019 r. świadczeniodawcy udzielający tych świadczeń wprowadzą do posiadanego systemu informatycznego obsługującego listy oczekujących na udzielenie świadczenia dane osób oczekujących na te świadczenia według stanu na dzień 31 marca 2019 r.”
2. Listy oczekujących na udzielenie świadczenia wymienionego w części II pkt 3, 4, 7–15 oraz w częściach III–V załącznika nr 12 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, są prowadzone od dnia 1 września 2019 r. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. świadczeniodawcy udzielający tych świadczeń wprowadzą do aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia dane osób oczekujących na te świadczenia według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r.
3. Listy oczekujących na udzielenie świadczeń, o których mowa w części II pkt 10–12, w części III pkt 1 i 2 oraz w części V załącznika nr 12 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, do dnia 31 sierpnia 2019 r. są prowadzone i sprawozdawane zgodnie z zasadami dotychczasowymi.
 
 
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
 
Piotr Bromber
 
 
W załączeniu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 333).
 

Załączniki