Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący art. 37k ustawy z dnia 6 września 2011r. Prawo Farmaceutyczne

  • 12-07-2019
  • Zmodyfikowano: 18-09-2019
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami zmienionego art. 37k ustęp 1d Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j Dz. U. z 2019r. poz 499 ze zm.), od dnia 01.06.2019r.:
 
„Badacz lub właściwy podmiot leczniczy informuje właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego, a w przypadku jego braku – o numerze dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w terminie 14 dni od dnia włączenia do badania.”
 
Do LOW NFZ przedmiotowe dane można przekazywać:
  • Przesyłką pocztową rejestrowaną, czyli co najmniej listem poleconym na adres:
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
Wydział Gospodarki Lekami
ul. Podgórna 9b
65-057 Zielona Góra
  • Za pomocą systemu poczty elektronicznej z oznaczeniem treści i tytułu wiadomości
  • Osobiście w siedzibie kancelarii LOW NFZ w Zielonej Górze
     
  • ePUAP
 
Przedmiotowa korespondencja, zgodnie z przepisami prawa w szczególności RODO  powinna być tak zabezpieczona, aby zapewnić maksymalną ochronę przekazywanych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).