Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie zmian w przepisach dotyczących kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

  • 25-07-2019
  • Zmodyfikowano: 30-08-2019
 
Uprzejmie informuję, że z dniem 19 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2019 r. poz. 1136) http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1136,  które wprowadzają zmiany w sposobie rozpatrywania skierowań na leczenie uzdrowiskowe świadczeniobiorców.
 
Przepisy zmieniające wprowadzają:
  • zmianę wzoru skierowania: nowy druk skierowania obowiązujący od dnia 19 lipca 2019 r.,
  • roczny okres karencji, który upłynąć musi od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej do dnia wystawienia kolejnego skierowania,
  • obowiązek przekazania skierowania do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia pod rygorem utraty ważności skierowania,
  • uchylenie obowiązku weryfikacji skierowania po upływie 18 miesięcy od dnia jego wystawienia.
Wystawione skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy składać lub przesyłać na adres w Zielonej Górze:
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Podgórna 9b
65-057 Zielona Góra
 
Składanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe jest również możliwe w Gorzowie Wlkp.:
 
Delegatura Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Pionierów 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
 
Jednocześnie w związku ze zmianą przepisów dotyczących kierowania na leczenie uzdrowiskowe, zwracam się z prośbą do podmiotów leczniczych, które otrzymały do weryfikacji skierowania na leczenie uzdrowiskowe, o ich niezwłoczne odesłanie do Lubuskiego OW NFZ w celu potwierdzenia tych skierowań i możliwości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Pacjentów.
 
 
 
Z up. Dyrektora LOW NFZ
Zastępca Dyrektora
Kierownik Wydziału ds. Służb Mundurowych
Jolanta Krug