Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący przekazania kolejnej informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń w ramach umów z LOW NFZ

  • 01-10-2019
  • Zmodyfikowano: 01-10-2019
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.08.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2019.1628), zaistniała konieczność ponownego przekazania informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę zatrudnienia.
  1. Obowiązek dotyczy Świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne.
  2. Obowiązek ten nie dotyczy Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna
  3. Informację należy sporządzić wg stanu na dzień 1 października 2019 r.
  4. Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu świadczeniodawcy w terminie do dnia 14 października 2019 r.