Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie propozycji Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia wartości umów na okres: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 • 29-11-2019
 • Zmodyfikowano: 29-11-2019
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki, dotyczące propozycji uzgodnień w odniesieniu do poziomu finansowania świadczeń na okres: od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w rodzajach:
 
 
 • podstawowa opieka zdrowotna – nocna i świąteczna
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • rehabilitacja lecznicza
 • leczenie stomatologiczne
 • leczenie szpitalne
 • leczenie szpitalne – programy lekowe
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • opieka paliatywna i hospicyjna
 • profilaktyczne programy zdrowotne
 • ratownictwo medyczne
Integralną częścią Propozycji jest:
oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów (załącznik nr 2).
 
W związku z koniecznością złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do propozycji uzgodnień, zwracamy uwagę na obowiązek zweryfikowania przez Państwa dostępności potencjału w SOP, tak aby zapewniał on możliwość prawidłowej realizacji umowy w 2020 r. W celu wykonania przez LOW NFZ kopiowania umów w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, proszę o sprawdzenie przez Państwa potencjału w aktualnej umowie w zakresie kompletności personelu, harmonogramów, podwykonawstwa i zasobów, które są niezbędne do spełnienia warunków koniecznych do realizacji świadczeń w danym rodzaju i zakresie w terminie do dnia 4 grudnia 2019 r.
Niekompletność personelu uniemożliwi generowanie recept na 2020 r. oraz rozliczanie świadczeń udzielonych przez osoby, których nie będzie w umowie.
 
Prosimy o wydrukowanie, podpisanie przez osobę upoważnioną propozycji finansowych LOW NFZ oraz dostarczenie 1 egzemplarza załącznika nr 1 Propozycja planu rzeczowo-finansowego na dany okres rozliczeniowy oraz Załącznika nr 2 Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów do LOW NFZ w terminie do dnia 4 grudnia 2019 r.
 
Pliki dedykowane dostępne są po zalogowaniu do Portalu Świadczeniodawcy:
 1. Należy wybrać w sekcji ‘Administracja i opcje’ odnośnik (link): ‘Pokaż więcej..’
 2. Należy wybrać odnośnik (link): „Pobranie plików technicznych NFZ”.
 3. W oknie z kolumną ‘Foldery’ należy wybrać pozycję: ‘Pliki dedykowane’.
 4. Pliki z propozycjami będą widoczne w prawej części okna, tej z kolumnami ‘Nazwa’. i ‘Data udostępnienia’ i będą miały aktualną datę udostępnienia.
 5. Po wybraniu danego pliku można go zapisać na lokalnym dysku lub otworzyć w programie np. w przeglądarce plików PDF.