Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców – zmiana terminu składania wniosków do 31 grudnia 2019r.

  • 03-12-2019
  • Zmodyfikowano: 03-12-2019
 
Uprzejmie informuję, że w związku z opublikowaniem Zarządzenia nr 162/2019/DEF Prezesa NFZ z dnia 28 listopada br. termin składania wniosków o dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców został przedłużony do dnia 31 grudnia br.
 
Jednocześnie informuję, iż zmodyfikowany został termin wystawienia recept w postaci elektronicznej. Zgodnie z nowymi zapisami e-recepta nie musi być wystawiona w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a jedynie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.
 
Pozostałe warunki udzielenia i rozliczania dofinansowania reguluje Zarządzenie Nr 127/2019/DEF Prezesa NFZ z dnia 26 września 2019 r.
 
Zapraszamy do składania wniosków.
 
W razie pytań proszę o kontakt pod następującymi numerami telefonów:
  1. 68/3287648, 68/3287649
-
 Wydział Ekonomiczno Finansowy i Rozliczeń Międzynarodowych,
  1. 68/3287748
-
 Wydział Gospodarki Lekami,
  1. 68/3287630, 68/3287694
-
 Wydział Informatyki.