Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący podwyżek dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-09-2019 r. do 31.03.2020 r. oraz konieczności ponownego przekazania informacji o liczbie etatów.

  • 31-12-2019
  • Zmodyfikowano: 31-12-2019
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 29.08.2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.08.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2019.1628), zgodnie z § 2 ust. 1 zaistniała konieczność ponownego przekazania informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę zatrudnienia.
  1. Obowiązek dotyczy wszystkich świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne, w tym również realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.
  2. Informację należy sporządzić wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.
  3. Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu świadczeniodawcy w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r.
  4. Jednocześnie przypominamy o konieczności przekazania do LOW NFZ aktualnej:
  • opinii dotyczącej sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne dla świadczeniodawców realizujących umowy z Lubuskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia wydawane przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych lub;
  • porozumienie w sprawie sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zawarte pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi lub;
  • oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków;