Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie końcowego rozliczenia umów z 2019 roku

  • 10-01-2020
  • Zmodyfikowano: 10-01-2020
 
Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1146 ze zm.), świadczeniodawca składa dokumenty rozliczeniowe oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
 
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o złożenie dokumentów rozliczeniowych za świadczenia wykonane w miesiącu grudniu i ewentualnych korekt do poprzednich okresów sprawozdawczych w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r.
 
Mając na uwadze powyższe informuję, że analiza końcowa będąca podstawą rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnych zrealizowanych w zakresie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w 2019 r., zostanie przeprowadzona na podstawie danych sprawozdanych przez Świadczeniodawców, zawartych w systemie LOW NFZ w dniu 23 stycznia 2020 r.
 
Z upoważnienia Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
 
Daria Kaczmarek