Aktualności

Aktualności

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

  • 24-02-2020
  • Zmodyfikowano: 24-02-2020
 
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne: choroby żeńskiego układu rozrodczego (katalog JGP – grupy z sekcji M).
 
 
Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/ postepowania-w-toku/ od dnia 20 lutego 2020 roku.
 
Podstawa prawna:
  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.  1373 z późn. zm.),
  • Plan Taryfikacji na rok 2020
źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji