Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego

  • 04-03-2020
  • Zmodyfikowano: 04-03-2020
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpocznie się okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego.
 
 
W związku z powyższym przypominamy, iż świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez zespół transportu medycznego tylko i wyłącznie w przypadkach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 401), tj. w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:
  1. Niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
  2. Niewydolność układu krążenia;
  3. Stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
  4. Inne (np. drgawki).
Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowego świadczenia gwarantowanego (świadczenia udzielane przez zespól transportu medycznego), nie zwalnia świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne z obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego w ramach kompleksowości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm.).
 
UWAGA
Zespoły transportu medycznego nie mogą być wykorzystywane do transportu sanitarnego, w szczególności w przypadku:
  • transportu pacjenta do innego podmiotu celem przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej (i z powrotem),
  • transportu pacjenta do innego podmiotu na badania diagnostyczne, np. TK, MRI, itp. (i z powrotem),
  • transportu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 
Dyrektor
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
 
Piotr Bromber