Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  • 16-03-2020
  • Zmodyfikowano: 16-03-2020
 
Mając na uwadze zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, uprzejmie informuję, że w okresie, na który ogłoszono ten stan (§ 1 rozporządzenia) nie ma zastosowania wymóg, określony w art. 20 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. dotyczący dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.
 
Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia:
„Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia okresu, o którym mowa w § 1, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.”