Aktualności

Aktualności

Jak prowadzić listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

  • 11-08-2020
  • Zmodyfikowano: 11-08-2020
 
 
Prowadząc harmonogramy przyjęć/ listy oczekujących na świadczenia fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnych i domowych z wykorzystaniem aplikacji AP-KOLCE, świadczeniodawcy powinni postępować w następujący sposób:
 
 
1. Pacjenta, który czeka na wizytę fizjoterapeutyczną:
  • wpisać na listę oczekujących,
  • wyznaczyć mu planowany termin udzielenia świadczenia.
2. Pacjenta, który skorzystał ze świadczenia:
  • skreślić z listy oczekujących w dniu udzielenia świadczenia,
  • wskazać powód „wykonanie świadczenia przez świadczeniodawcę”.
3. Pacjenta, który otrzymuje plan leczenia:
  • wpisać do harmonogramu przyjęć z kategorią świadczeniobiorcy „kontynuujący leczenie”,
  • wskazać termin początku udzielania świadczenia (termin pierwszego zabiegu).
4. W ostatnim dniu zabiegowym:
  • wpisać datę zakończenia świadczenia,
  • skreślić pacjenta z harmonogramu przyjęć, z powodu wykonania świadczenia.
 
 
Źródło: Departament Analiz i Innowacji
Centrala NFZ