Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący przekazania ostatniej informacji o liczbie lekarzy spełniających warunki uprawniające do otrzymania środków na wzrost wynagrodzeń

  • 08-07-2021
  • Zmodyfikowano: 08-07-2021
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w związku z zapisami Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532) ostatnią informację o liczbie lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3, oraz zbiorczo kwotę niezbędną do zapewnienia im wynagrodzeń, świadczeniodawca przekazuje do dnia 21 lipca 2021r.
 
Powyższe zgłoszenia powinny dotyczyć lekarzy specjalistów uprawnionych do otrzymania przedmiotowej podwyżki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., którzy nie zostali ujęci w zgłoszeniu przekazanym do LOW NFZ w terminie do dnia 21 stycznia 2021 r.