Tworzenie umowy podwykonawstwa przez Podwykonawcę UWAGA! Każdy Podwykonawca po zalogowaniu się do Portalu Potencjału, zanim przystąpi do tworzenia umowy (umów) podwykonawstwa, powinien koniecznie uzupełnić wszystkie wymagane dane.
Stworzenie umowy podwykonawstwa będzie możliwe dopiero po poprawnym uzupełnieniu poniższych danych:

- Dane świadczeniodawcy

- Personel

- Sprzęt (tylko w tym zakresie jaki znajduje się w zdefiniowanym słowniku sprzętu)

- Struktura świadczeniodawcy 


Dla Podwykonawców:
Sprawdzenie
 już istniejących umów podwykonawstwa ze Świadczeniodawcami:
- wybrać pozycję 
Umowy podwykonawstwa, na zakładce "Umowy ze świadczeniodawcami"
wybrać przycisk 'Znajdź'. Po pojawieniu się umowy (umów) mamy możliwość
sprawdzenia i edycji  szczegółów umów poprzez wybór odnośnika 'Szczegóły'. Po wykonaniu zmian należy wybrać odnośnik 'Uaktualnij dane'

Dla Świadzeniodawców:

Uwaga! Świadczeniodawca nie może sam tworzyć nowych umów podwykonawstwa - ma jedynie możliwość sprawdzenia stanu umów utworzonych przez swojego Podwykonawcę!

Sprawdzenie  już istniejących umów podwykonawstwa z Podwykonawcami:
- wybrać pozycję 
Umowy podwykonawstwa, na zakładce "Umowy z podwykonawcami"
wybrać przycisk 'Znajdź'.
Po pojawieniu się umowy (umów) mamy możliwość sprawdzenia jej szczegółów poprzez wybór odnośnika 'Pokaż profil'.

Instrukcja dla Podwykonawcy:
Tworzenie nowej umowy podwykonawstwa przez Podwykonawcę


1. Wybieramy pozycję Umowy podwykonawstwa:


2. W pierwszym kroku wybieramy zakładkę "Umowy ze świadczeniodawcami" a w drugim kroku wybieramy przycisk "Dodaj umowę":

3. Uzupełniamy obowiązkowo następujące pola: numer umowy, typ umowy, którego ta umowa ma dotyczyć, kod świadczeniodawcy oraz datę początku obowiązywania umowy. Jeśli umowa zawierana jest na czas określony to uzupełniamy datę jej końca:

Krok 1 - uzupełnienie danych dotyczących umowyKrok 2 - wyszukanie świadczeniodawcy z którym mamy umowę ze słownika świadczeniodawców
Aby wyszukać "naszego" świadczeniodawcę w polu 'Kod:' możemy wpisać jego kod świadczeniodawcy lub w polu 'Nazwa:' wpisujemy fragment jego nazwy a następnie klikamy na przycisk z lupą (zaznaczony czerwoną ramką). Na ekranie powinna pojawić się pozycja dotycząca szukanego świadczeniodawcy.


Krok 3 - wybór świadczeniodawcy z którym mamy umowę ze słownika świadczeniodawcówKrok 4 - wybór naszego miejsca realizacji świadczeń wchodzącego w skład profilu
- w tym miejscu wybieramy ("ptaszkujemy") z listy naszych komórek organizacyjnych te które będą realizować umowę podwykonawstwa; komórki sprawdzone pod względem potencjalnych błędów są oznaczone na zielono

Krok 5 - dodanie zakresu podwykonawstwa
Z sekcji "Zakresy podwykonawstwa" wybieramy przycisk "Dodaj zakres":


Krok 6 - uzupełniamy pole "Kod zakresu" wybierając przycisk słownika:

Krok 7 - wybieramy ze słownika właściwy kod zakresu podwykonawstwa poprzez wybór jednego z przycisków "Wybierz":
 
Krok 8 - uzupełniamy pole "Opis:" i zapisujemy wprowadzone w sekcji "Zakresy podwykonawstwa" dane, np. jak poniżej:


Krok 9 zapisujemy umowę podwykonawstwa:


4. Po wybraniu przyciski "Zapisz nową umowę" na ekranie powinien pokazać się poniższy komunikat:

5. Jeśli proces zapisu umowy zakończył się poprawnie to na ekranie powinien pokazać się poniższy komunikat informujący o jego zakończeniu, listę naszych umów podwykonawstwa można sprawdzić wybierając przycisk "Znajdź":


6. Umowę podwykonawstwa możemy poprawić po wybraniu odnośnika "Szczegóły"


Po wykonaniu zmian należy wybrać odnośnik 'Uaktualnij dane'