Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  • 23-04-2021
  • Zmodyfikowano: 23-04-2021
 
Uprzejmie informuję, że weszło w życie Zarządzenia 66/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Zarządzenie wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dofinansowania oraz specyfikacją dofinansowania jest dostępne pod adresem:  
 
 
Bardzo proszę o zapoznanie się z jego treścią.
 
Termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2021r. Wnioski rozpatrywane będą
w kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu (liczy się data wpływu dokumentów do Lubuskiego OW w Zielonej Górze lub delegatury w Gorzowie Wlkp.), do wysokości środków przyznanych oddziałowi Funduszu.
 
Komplet dokumentów niezbędny do uzyskania dofinansowania stanowią:
  1. Wniosek (stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia) – wzór edytowalny wniosku
  2. Specyfikacja (stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia) – wzór edytowalny specyfikacji lub w celu ułatwienia prowadzenia wyliczeń dotyczących dofinansowania został przygotowany plik w formacie MS Excel, do pobrania tutaj.
  3. Kserokopie potwierdzające nabycie (kopia faktury potwierdzona za zgodność
    z oryginałem) i sfinansowanie (potwierdzenie przelewu, jeśli taka była forma płatności, w przypadku płatności gotówką odnotowanej na fakturze nie ma konieczności dodatkowego potwierdzania zapłaty).
Jednocześnie informuję, że dostępna jest instrukcja wypełniania wniosku wraz z załącznikiem, proszę o zapoznanie się z jej treścią do pobrania tutaj.
 
Dodatkowo w miarę możliwości proszę o przesyłanie edytowalnej wersji pliku specyfikacji w formacie excel na adres dofinansowanie@nfz-zielonagora.pl w temacie podając kod świadczeniodawcy.
 
W razie pytań proszę o kontakt pod następującymi numerami telefonów:
  1. 683287648, 683287649, 683287651, 683287652 - Wydział Ekonomiczno- Finansowy
  2. 683287630, 683287694, - Wydział Informatyki.